Snadnější práce s adresami

Ve psaní zpráv vás očekává několik změn, které vám usnadní práci s adresami. V tomto návodu vám nové funkce stručně představíme.

Jak poznat špatnou adresu

Často se stávalo, že v případě chybně uvedené adresy nebylo možné zprávu odeslat. Zároveň bylo těžké chybu v adrese najít. Nyní je to na první pohled jasné - chybná adresa se zobrazuje červeně.

Jak poznat celou emailovou adresu

Nyní se kontakty zobrazují jako jméno, pod kterým máte adresu uloženu v adresáři. Pokud chcete přímo ve psaní zprávy zjistit, jaká adresa se pod jménem skrývá, stačí myší najet na kontakt a celá adresa se vám zobrazí.

Jak odstranit adresu

Pokud chcete adresu odstranit, máte dvě možnosti. Buď na ní najedete myší a jednoduše zmáčknete křížek, nebo kliknete do pole adresy, označíte si ji a zmáčknete klávesu Delete či Backspace.

Procházet mezi jednotlivými adresami můžete jednoduše pomocí šipek. Označená adresa je zvýrazněná černou barvou. V případě, že chcete smazat více adres najednou, označíte si všechny pomocí myši a současného přidržení klávesy Ctrl a pak najednou smažete.

Jak editovat adresu

Chcete-li adresu upravit, stačí na ni dvakrát za sebou kliknout nebo ji označit a stisknout klávesu Enter. Tím se dostanete do textového režimu, kde adresu jednoduše změníte. Pomocí klávesy Enter svoji úpravu potvrdíte.