Filtry

K čemu filtry slouží filtry a kde je nastavím?

Filtry mají mnoho způsobů využití, ať se už jedná o posílání kopií zpráv na další adresy, přesouvání zpráv od určitého odesílatele do jiných složek či mazání nevyžádaných zpráv podle klíčových slov.

Filtry je možné vytvářet a upravovat v Nastavení, záložce Personalizace, sekci Filtry.

Z čeho se filtr skládá?

Podmínka
určuje za jakých okolností se daný filtr provede, např. pokud adresa odesílatele obsahuje, pokud předmět obsahuje, pokud všechny zprávy apod. Celkem je možné v jednom filtru vytvořit až 3 různé podmínky.
Akce
je činnost, kterou filtr vykoná v případě, že jsou splněné zadané podmínky. Akci je možné vybrat pro daný filtr pouze jednu. Pokud chcete vykonat více akcí pro stejný filtr, je nutné jej znovu vytvořit a doplnit jej o jinou akci.

Jaké akce filtry mohou provádět?

 • Zprávu zahoď – zpráva je úplně vymazána ze schránky (nejde o přesunutí do koše)
 • Přesuň do složky – zpráva je přesunuta do zvolené složky
 • Přidej štítek – zprávě se přiřadí vybraný štítek
 • Přepošli na adresu – zpráva je odeslána na určenou adresu (zpráva ve schránce nezůstane)
 • Pošli kopii na adresu – kopie zprávy je odeslána na určenou adresu (zpráva ve schránce zůstane)
 • Upozorni emailem na adresu – na uvedenou adresu přijde emailová zpráva informující o nové poště
 • Pošli začátek na mobilní email – začátek nově přijaté zprávy je odeslán na určené telefonní číslo
 • Upozorni na mobilní email – na určené telefonní číslo je zaslána informace o nově přijaté zprávě
 • Pošli automatickou odpověď – odešle zprávu s vámi definovaným textem

Jak filtr správně nastavit?

 • Více slov v jedné podmínce

  V případě, že nastavíte do podmínky více slov, jsou chápány jako jedna fráze.

  Příklad: Dostanete jednu zprávu s předmětem „viagra“ a druhou s předmětem „discount buy“. Pokud máte nastaven filtr s podmínkou předmět obsahuje „viagra discount buy“ → zprávu zahoď, tak ani na jednu zprávu aplikován nebude, jelikož filtr hledá celou frázi, na dané zprávy nereaguje.

  Správným postupem je tedy vytvořit pro každé slovo jednu podmínku, v tomto případě „předmět obsahuje viagra“ NEBO „předmět obsahuje discount“ → zprávu zahoď. Při použití více podmínek je nutné rozlišovat rozdělovací znak NEBO a spojovací znak A SOUČASNĚ.

 • Rozlišování malých a velkých znaků

  Malá a velká písmena nejsou ve filtrech rozlišována. Pokud je tedy ve filtru uvedeno v podmínce „Centrum“, je na text reagováno stejně, jako kdyby byol napsáno „centrum“.

 • Rozlišování diakritiky ve filtrech

  Diakritické znaky jsou filtrem rozlišovány. Pokud tedy napíšete do podmínky „koš“, je reagováno pouze na tento to tvar a „kos“ bude filtrem ignorováno.

 • Hvězdičky a otazníky

  Tyto znaky jsou chápány jako součást fráze a nemají tedy v rámci běžných filtrů žádný širší význam. Pokud chcete funkcí těchto znaků využít, můžete použít regulární výraz (viz níže).

 • Regulární výrazy

  Jedná se o rozšířené možnosti využití filtrů, které je doporučené pouze pro pokročilé uživatele. více na Wikipedii (externí odkaz)